ACADEMY

Rebalancing Academy

Rebalancing eğitimi “HERKES” tarafından tecrübe edilmelidir.
Bu tekniği profesyonel bir teknisyen olarak kullanabilir veya bireysel olarak hayat kalitemizi arttırmak, kendimizi gözlemleyebilme ve anlayabilme farkındalıklarımızı güçlendirmek için yapılabilir.

Hayatımızın her yönlü yeniden ele alınmasını sağlayarak yaşamımızın iyileşebilmesini tetikleyen çok önemli ve milat yaşatan bir tecrübedir. Toplamda 50 günlük bir inziva halinde alınan eğitim, bir nevi beden farkındalığının “EHLİYETİ” olarak nitelendirilebilir ve her insanın gereksinimidir.

10 Seanslık Sistem

10 seanslık sistem, bedensel ve bütünsel farkındalık açısından bize “BİR” katkı sağlayabiliyorsa,
eğitimini almak “YÜZ” katabilmektedir.

 • 10 seanslık sistemi bedenimiz üzerinde uygulatarak daha derin ayrıntıların tecrübe edilmesi sağlanır.
 • Eğitimin her birey tarafından farklı şekillerde tecrübe edilmesi ve kişinin eğitim grubu içerisinde (istenirse) tecrübesini paylaşması , grup tecrübesinden faydalanarak kendimizde de var olan farklı yönlerin daha etkileyici bir şekilde ortaya çıkabilmesini ve sezilebilmesini kolaylaştırır.
 • Uygulayıcı olarak, seansları başkasının bedeni üzerinde tatbik etmeyi öğrenmek, kendi beden ağırlığımızı ve dolayısıyla doğru beden duruşu ilkelerini daha ayrıntılı bir şekilde kullanmamızı ve ele almamızı gerektirir. Bundan dolayı kendimiz ile olan ilişkimizi ve bizi koşullandıran bilinçdışı kodlamalarının daha net görülebilmesini ve onlarla çalışılabilmesini sağlar.
 • 10 seanslık sisteminin uygulayıcı olarak öğrenilmesi ve yardımcı anatomik bilgilerin pekiştirilmesi,
 • Kendi bedenimizde, sistemi yeniden tecrübe ederek uygulayıcılık unsurlarının sezilmesi,
 • Sezgi ve algı güçlendirici meditasyonların grup halinde yapılması,
 • Doğru beden duruşu ilkelerinin bedensel hareket uygulamaları eşliğinde pekiştirilmesi,
 • Grup dinamizmlerinin üzerimizdeki iyileştirici gücünün, grup çalışmaları ile algılanması,
 • Beden okumasını öğrenerek empati kurabilme yeteneğimizin güçlendirilmesi,
 • Eklemleri gevşetme tekniğinin öğrenilmesi ve bedensel otomatizmlerin fark ettirilebilmesi,
 • Bedenimizdeki enerji akımlarını güçlendirerek farkındalığa çevrilebilmesi,
 • Öz Sevgi, Öz Saygı’nın ve içsel güçlerimizin temellerini oluşturan unsurların bedenimizde yer aldıklarının algılanması ve psişik kabiliyetlerimizin güçlenmesini destekleyen uygulamaların öğrenilmesi ve tatbik edilmesi,

Toplamda 50 günlük bir çalışma ile 24-30 aylık bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşir. Genellikle yılın 8 ayında birer haftasonu (16gün) ve 4-6 günlük iki yaz inzivası ile sürelendirilir.

İki kısımdan oluşan eğitimlere ayrı ayrı katılmak mümkündür.
1.Kısım: 16 günlük (ilk üç seans)
2.Kısım: 34 günlük (sistemin tamamı)
olarak ayrışır.

Oluşan eğitim grupları ile beraber kararlaştırılan tarihlerde yapılır.
Eğitimi bitiren katılımcılar, ücretsiz 5-6 günlük supervision eğitimlerine katılmaya hak kazanırlar ve yeni başlayan Rebalancing
eğitimlerine “Yardımcı Eğitmen” olarak ücretsiz katılım yapabilirler.
Katılımcılara “Katılım Sertifikası” verilir.

Çalışma Saatleri

09:00 – 19:00
Pazartesi - Cumartesi

Adres

Fenerbahçe Mah. Op. Cemil Topuzlu Cad.
No: 30/3  34726 Kadıköy-İstanbul

Yasham Rebalancing © 2023. Tüm Hakları Saklıdır.